ח"כ ד"ר יורי שטרן ז"ל פעל באופן עקבי ובלתי מתפשר למען שוויון זכויות למגזר הלא-יהודי הציוני בישראל. ליורי היה קשר מיוחד מאוד עם ראשי המגזרים הדרוזי, הבדואי ואנשי צד"ל. הוא האמין כי למדינת ישראל אסור לשכוח ולהזניח את הציבורים הלא-יהודיים אשר נאמנים לה, משרתים בצה"ל אולם נותרים אזרחים סוג ב'.

המגזר הדרוזי – כיו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת הוא סייע לראשיות המקומיות. בישובים הדרוזים והצ'רקסים לקבל תקציבים ממשלתיים. בהיותו סגן שר במשרד ראש הממשלה הוא קידם את הפרוייקט "מחשב לכל ילד" בישובים הדרוזים והערביים. כמו כן הוא סייע לזוגות צעירים, תושבי רמת הגולן, בקבלת קרקעות במנהל מקרקעי ישראל, קיים דיונים בנושא הקרקעות לתושבי דלית אל-כרמל עוספיה ומנע את סגירת מפעל הבטון בדלית אל-כרמל.

אנשי צד"ל – יורי טיפל באופן מיוחד ומסור באנשי צד"ל לאחר הפינוי מלבנון. הוא כאב את הזנחתם ואת כפיות הטובה של הממסד והציבור הישראלי כלפיהם. בכנסת, דאג יורי להשוות את תנאי נכי צד"ל לתנאיהם של נכי צה"ל,  וסייע לסטודנטים יוצאי צד"ל להתקבל לאוניברסיטאות בישראל.

המגזר הערבי והבדוואי  – יורי טיפל בחיילים משוחררים בדואים ובשיכונם ביישוב אבו-סנאן. הוא סייע רבות ליישוב אבו-גוש בנושאי תיירות, תשתיות ומנהל מקרקעי ישראל.